Isotype Control

Rat IgG2a Isotype Control
abx200644-500ug
Abbexa 500 ug
Rabbit Isotype Control (FITC)
abx200647-100test
Abbexa 100 test
Rabbit Isotype Control (PE)
abx200648-100test
Abbexa 100 test
Rabbit IgG Isotype Control
abx125003-100ul
Abbexa 100 ul
Mouse IgG1 Isotype Control
abx139001-01mg
Abbexa 0.1 mg
Mouse IgG1 Isotype Control
abx139002-01mg
Abbexa 0.1 mg
Mouse IgM Isotype Control
abx139003-01mg
Abbexa 0.1 mg
Mouse IgG2a Isotype Control
abx139004-01mg
Abbexa 0.1 mg
Mouse IgG2a Isotype Control
abx139005-01mg
Abbexa 0.1 mg
Mouse IgG2b Isotype Control
abx139006-01mg
Abbexa 0.1 mg
Mouse IgG1 Isotype Control
abx139008-01mg
Abbexa 0.1 mg
Mouse IgG2a Isotype Control
abx139009-01mg
Abbexa 0.1 mg
Mouse IgG3 Isotype Control
abx139010-01mg
Abbexa 0.1 mg
Mouse IgG2b Isotype Control
abx139011-01mg
Abbexa 0.1 mg
Mouse IgG1 Isotype Control
abx405007-01mg
Abbexa 0.1 mg
Mouse IgG1 Isotype Control
abx405009-05mg
Abbexa 0.5 mg
Mouse IgG1 Isotype Control
abx405012-1mg
Abbexa 1 mg
Mouse IgG2a Isotype Control
abx405013-100tests
Abbexa 100 tests
Mouse IgG2a Isotype Control
abx405015-05mg
Abbexa 0.5 mg
Mouse IgG2a Isotype Control
abx405018-1mg
Abbexa 1 mg
Rat IgG1 Isotype Control
abx405020-05mg
Abbexa 0.5 mg
Rat IgG2a Isotype Control
abx405022-1ml
Abbexa 1 ml
Rat IgG2a Isotype Control
abx405024-05mg
Abbexa 0.5 mg
Rat IgG2a Isotype Control
abx405027-1mg
Abbexa 1 mg
Rat IgG2c Isotype Control
abx405034-025mg
Abbexa 0.25 mg
Mouse IgG3 Isotype Control
abx405035-01mg
Abbexa 0.1 mg
Rat IgG1 Isotype Control
abx405039-05mg
Abbexa 0.5 mg
Rat IgG1 Isotype Control
20-abx405041
Abbexa
  • 0.1 mg
  • 1 mg
Rat IgG2a Isotype Control
abx405045-05mg
Abbexa 0.5 mg
Rat IgG2a Isotype Control
20-abx405047
Abbexa
  • 0.1 mg
  • 1 mg